Aansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering dekt het aansprakelijkheidsrisico van de particulier voor schade aan derden in privé-situaties. Het aansprakelijkheidsrisico voor schade aan geleende en/of gehuurde zaken is vaak beperkt gedekt. Gekozen kan worden voor een dekking voor een alleenstaande of een gezin. Bij de gezinsdekking zijn vaak ook (meerderjarige) kinderen meeverzekerd, die in verband met studie buitenshuis wonen. Verder is uitgesloten het aansprakelijkheidsrisico dat met motorrijtuigen verband houdt (dit valt onder de verplichte WA dekking voor motorrijtuigen). De aansprakelijkheidsverzekering biedt werelddekking.

Bij deze verzekering is er geen dekking bij aansprakelijkheid vanuit zakelijk handelen. Bij de zakelijke verzekeringen kunt u meer informatie vinden over de verschillende aansprakelijkheidsdekkingen voor bedrijven.