Geld / fraudeverzekering

Geld en geldswaardige papieren zijn op de inventaris- en goederenpolis veelal zeer beperkt gedekt. Vaak tot maximaal € 1.000,- en dan alleen tegen de gevaren die gedekt zijn op de inventaris- en goederenpolis. Het transportrisico van en naar de bank, naar andere filialen of naar de winkel is niet gedekt op de inventaris- en goederenpolis. Voor winkeliers biedt een winkelgeldverzekering een dekking voor het verblijfs- en het geldtransportrisico van geld en geldswaardige papieren. De geld- en fraudeverzekering is geschikt voor alle soorten bedrijven en instellingen en biedt dekking voor het verblijfs-, het vervoers- en het frauderisico.

Op de geldverzekering zijn de volgende risico’s uitgesloten:

  • molest, atoomkernreacties, aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming;
  • misdrijf door verzekerde of filiaalhouder of ingeschakelde persoon waarvan bekend is dat hij of zijn eerder bij (poging tot) misdrijf betrokken was als dader of medeplichtige;
  • opzet en ernstige nalatigheid.