Overlijdensrisicoverzekering

In sommige gevallen kunnen er financiële problemen ontstaan na overlijden. Dat kan doordat er geheel/gedeeltelijk inkomen van de overledene wegvalt en daardoor de lasten voor de nabestaanden te hoog worden. Een overlijdensrisicoverzekering kan zorgen voor financiële zekerheid. Soms is een overlijdensrisicoverzekering verplicht (bijvoorbeeld bij het afsluiten van een hypotheek).

Een overlijdensrisicoverzekering heeft een vooraf bepaalde looptijd. Er kan worden gekozen voor een gelijkblijvende uitkering of een dalende uitkering gedurende de looptijd. Bij onverhoopt overlijden van de verzekerde voor de einddatum, zal er een eenmalige uitkering plaats vinden.