Cyberriskverzekering

De laatste tijd is er in Nederland meer aandacht ontstaan voor de zogenaamde cyberrisico’s. Het betreft de risico’s die zijn ontstaan door de toenemende digitalisering van onze maatschappij. U moet dan denken aan de volgende risico’s:

  • moedwillige aanval van buitenaf (bijvoorbeeld DDos-aanval);
  • menselijke fout (per ongeluk of opzettelijk);
  • technisch falen van apparatuur.

Sommige schades die als cyberrisico aangemerkt kunnen worden, zijn ook gedekt onder de computerverzekering. Denk aan uitvalschade door een crash van de server, omdat de harde schijf het begeeft. Cyberincidenten kunnen echter leiden tot veel meer soorten schade en daarvoor biedt een cyberrisksverzekering dekking:

  • beschadigde data/systemen;
  • ontoegankelijkheid van systemen;
  • aansprakelijkheid;
  • bedrijfsschade (incl. kosten i.v.m. Wet Meldplicht Datalekken);
  • afpersing;
  • boetes.