Inboedelverzekering

Deze verzekering dekt schade aan de gehele huishoudelijke inboedel. Net als bij de woonhuisverzekering zijn er hierbij een drietal mogelijke dekkingen. Dit zijn de uitgebreide, extra uitgebreide en de onheilen dekking. Bij de uitgebreide en extra uitgebreide dekking staat er in de voorwaarden precies omschreven welke voorvallen zijn verzekerd. De onheilen dekking is uitgebreider, doordat ook alle plotselinge en onverwachte gebeurtenissen zijn meeverzekerd.

Bij diverse verzekeraars is het mogelijk om aanvullend een zogenaamde buitenhuisdekking af te sluiten. Met deze dekking is uw inboedel ook buiten uw woning verzekerd.