Pleziervaartuigenverzekering

Deze verzekering dekt schade, veroorzaakt door en/of met een vaartuig. Hier zijn in de basis een drietal mogelijke dekkingen. Dit zijn:

1. WA dekking
De Wettelijke Aansprakelijkheid dekking is verplicht. Hiermee is schade aan derden gedekt.

2. WA inclusief Beperkt Casco dekking
Deze dekking geeft ten opzichte van de WA dekking ook dekking bij brand, explosie, bliksem, storm, diefstal etc.

3. WA inclusief Volledig Casco dekking
Deze dekking geeft ten opzichte van de WA inclusief Beperkt Casco dekking ook dekking bij aanvaring (eigen schade), zinken, vandalisme, vorst etc.

Indien u dus ook schade aan uw eigen vaartuig wilt verzekeren, kan er voor de WA inclusief Beperkt Casco of Volledig Casco dekking worden gekozen. Aanvullend kan de volledige inventaris worden meeverzekerd. Ook rechtsbijstand kan worden meeverzekerd.