Kredietverzekering

Ondernemingen kunnen in liquiditeitsproblemen komen, als afnemers de geleverde goederen of diensten niet meer kunnen betalen. Het risico van wanbetaling is een verzekerbaar risico op de zogenaamde kredietverzekering.

Op een kredietverzekering is gedekt insolventie en vermoedelijke insolventie van de afnemer. Van insolventie is sprake als de debiteur niet meer kan voldoen aan zijn betalingsverplichting. Ook kan in bepaalde situaties het risico van politieke interventie worden meeverzekerd. Verzekerd kunnen worden de vorderingen op zakelijke debiteuren (business-to-business). De gehele omzet kan verzekerd worden of alleen de omzet naar bepaalde landen. Daarnaast bieden kredietverzekeraars ook vaak de mogelijkheid om alleen bepaalde debiteuren of bepaalde vorderingen van bepaalde debiteuren te verzekeren. De verzekerde vorderingen zijn gedekt tot bijvoorbeeld 85% of 90% van de vordering.

De premie wordt uitgedrukt in een % van de verzekerde omzet. De hoogte is afhankelijk van de branche, betalingstermijn, land van de debiteur, afgesproken valuta en dekkingspercentage. De kredietverzekering biedt over het algemeen geen dekking in de volgende situaties:

  • levering aan particulieren of overheid;
  • wanprestatie;
  • molest;
  • natuur- en nucleaire rampen;
  • handelsbeperkingen;
  • transfermoeilijkheden of deviezentekorten.