Ongevallenverzekering

Deze verzekering kan als alleenstaanden- of gezinsdekking worden geregeld. Er is dekking bij overlijden of blijvende invaliditeit van de verzekerde personen, als gevolg van een ongeval. Hierbij zijn vaste bedragen verzekerd, waarbij de mate van invaliditeit ook de hoogte van de invaliditeitsuitkering bepaalt. Deze verzekering heeft een wereldwijde dekking.