Werk & landbouwmaterieel

Landmaterieel of werkmaterieel wordt vaak verzekerd op een polis met condities volgens de Nederlandse Beurspolis voor Landmateriaal 2006 (NBPL). Soms voeren maatschappijen een eigen polis, maar dan heeft die polis vaak (ongeveer) dezelfde dekking.

Land- en werkmaterieel dat anders dan langs spoorstaven wordt verplaatst en dat een eigen aandrijving heeft, moet een WAM-dekking hebben. Ook als het betrokken materieel alleen op eigen terrein rijdt.

Dekking
De NBPL kent naast een Aansprakelijkheid Standaarddekking die niet voldoet aan de WAM een Aansprakelijkheidsdekking Uitgebreid die daar wél aan voldoet. De aansprakelijkheidsdekking kan worden uitgebreid met de volgende dekkingen:

Casco standaard
Deze rubriek geeft dekking tegen schade of verlies van het verzekerde object door alle van buiten komende onheilen. Er is in beperkte mate sprake van dekking voor eigen gebrek bij bepaalde evenementen, zoals brand, ontploffing, botsen en van de weg raken. Tenminste als deze evenementen een gevolg zijn van het eigen gebrek. Het eigen gebrek zelf is uitgesloten.

Casco uitgebreid
Deze rubriek dekt ook alle van buiten komende onheilen, nu echter inclusief alle schades aan het verzekerde object als gevolg van eigen gebrek. Zowel het onderdeel dat het eigen gebrek vertoont als de gevolgschade is gedekt.

Schade aan andere zaken
Deze rubriek dekt verlies van of schade aan zaken van de verzekeringnemer, de eigenaar of houder te goeder trouw. Ook de daaruit voortvloeiende schade is gedekt, als het is veroorzaakt door het verzekerde object. Mits deze schade niet op een andere verzekering is gedekt (secundaire dekking).