Zakelijke motorrijtuigen

Deze verzekering dekt schade, veroorzaakt door en/of met een motorrijtuig (bijvoorbeeld zakelijke personenauto, bestelauto of vrachtauto). In de basis zijn er een drietal mogelijke dekkingen. Dit zijn:

1. WA dekking
Een motorrijtuig dient verplicht te worden verzekerd met minimaal een WA dekking. WA staat voor Wettelijke Aansprakelijkheid. Met deze dekking bent u ervan verzekerd dat er een uitkering volgt, als er met uw motorrijtuig onverhoopt schade aan een ander wordt toegebracht. Een uitkering is er zowel bij schade aan een voertuig als letselschade aan een ander.

2. WA inclusief Beperkt Casco dekking
Bij deze dekking is naast de WA dekking ook de volgende schade aan uw eigen motorrijtuig meeverzekerd:

  • ruitschade;
  • brand;
  • diefstal;
  • storm;
  • aanrijding met dieren.

3. WA inclusief Volledig Casco dekking
Deze dekking wordt ook wel de All Risk dekking genoemd. Naast de WA dekking is hierbij ook schade aan uw eigen motorrijtuig door brand, diefstal, storm, aanrijding met dieren en ruitschade meeverzekerd. Verder is schade aan uw motorrijtuig door eigen schuld ook gedekt.

Bij deze verzekering zijn er nog een aantal optionele dekkingen. Dit zijn onder andere:

Ongevallenverzekering inzittenden
De Ongevallenverzekering inzittenden is een sommenverzekering. Een uitkering volgt als een ongeval zich heeft voorgedaan en er sprake is van blijvende invaliditeit of overlijden. De (maximale) uitkeringen zijn vooraf vastgesteld en blijven in de meeste gevallen ruim onder de € 100.000,-. Aansprakelijkheid van de bestuurder of een derde is niet nodig voor een uitkering. De schuldvraag speelt hierbij dus geen rol. De Ongevallenverzekering inzittenden is bedoeld voor iedere inzittende van het motorrijtuig, dus ook de bestuurder.

Schadeverzekering inzittenden
De Schadeverzekering inzittenden is zoals uit de naam al blijkt een schadeverzekering. Er is dekking voor alle zaak- en letselschade die inzittenden lijden als gevolg van een aanrijding. Aansprakelijkheid van de bestuurder of een derde is niet nodig voor een uitkering. Het verzekerd bedrag is in de meeste gevallen € 1.000.000,- per gebeurtenis. De dekking maar ook het verzekerd bedrag is veel beter, dan die van de Ongevallenverzekering inzittenden.