Machinebreukverzekering

Op deze verzekering zijn de machines verzekerd die op het terrein of in de gebouwen aanwezig zijn, voor zover op de polis genoemd en beschreven. De machinebreukverzekering heeft een zeer ruime dekkingsomschrijving. Verzekerd zijn alle plotseling en onvoorzien ontstane materiële beschadigingen, ook al is de schade veroorzaakt door de aard of het gebrek van de verzekerde zaak zelf. De ruime dekkingsomschrijving wordt wel beperkt door de volgende uitsluitingen:

  • gebeurtenissen die normaal gesproken op andere verzekeringsvormen gedekt zijn, bijvoorbeeld brand, ontploffing, blikseminslag en vliegtuigschade (deze risico’s zijn gedekt onder de inventarisverzekering);
  • catastroferisico’s, zoals molest, aardbevingen, atoomkernreacties, vulkanische uitbarstingen en overstroming;
  • onderhoudskosten;
  • kosten die verband houden met het herstellen of vervangen van verwisselbare onderdelen, aandrijfsnaren, kettingen, riemen, etc.