Glasverzekering

Voor bedrijfsmatige objecten bieden verzekeraars niet altijd de mogelijkheid om het glasbreukrisico tegen een opslag op de premie bij te verzekeren op de gebouwenverzekering. In dat geval en ook in het geval dat een huurder verantwoordelijk is voor het glasbreukrisico biedt een losse glasverzekering een oplossing.

Verzekeraars hanteren voor een glasverzekering vaak een oppervlaktetarief of een aantallentarief. Voor sommige glassoorten wordt een verzekerde som in de polis opgenomen op basis van de kostprijs ofwel de vervangingswaarde. Denk bijvoorbeeld aan gebrandschilderd, gezandstraald of geëtst glas. De dekking geldt voor alle lichtdoorlatende beglazing in de ramen, deuren, kozijnen en sponningen in het betreffende gebouw. Vaak zijn de kosten van noodvoorzieningen eveneens gedekt.

Gebruikelijke uitsluitingen zijn:

  • beschadiging zonder breuk;
  • breuk van het glas tijdens verbouwing;
  • schade als gevolg van eigen gebrek;
  • schade als gevolg van instorting van het gebouw;
  • schade aan glas in windschermen, balkon- of terreinafscheiding;
  • catastroferisico's als molest, aardbeving, vulkanisch uitbarsting en overstroming.