Machinebreukbedrijfsschadeverzekering

Een machine(-park) dat cruciaal is voor de productie kan verzekerd worden op een machinebreukverzekering. De machinebreukbedrijfsschadeverzekering geeft dekking voor de derving van brutowinst als gevolg van de machinebreuk die verzekerd is op de machinebreukverzekering.

De verwachte reparatieduur van de beschadigde machine of de herleveringsduur van een nieuwe machine bepalen feitelijk de te verzekeren uitkeringstermijn.