Computer / elektronicaverzekering

Computers en elektronica kunnen ook apart verzekerd worden op een computer/elektronicaverzekering. De dekking van deze verzekeringen gaat verder dan de dekking op de inventarisverzekering. De computerverzekering biedt dekking tegen alle van buiten komende onheilen (eventueel inclusief eigen gebrek). Het gaat dan om materiële beschadiging, maar ook schade door virussen of computerkrakers. Uitgesloten zijn de catastroferisico’s (molest, aardbeving, atoomkernreacties, vulkanische uitbarsting en overstroming) en daarnaast slijtage en schade door normaal gebruik. Meestal is er een aanvullende dekking voor bedrijfsschade, extra kosten en reconstructiekosten. Daarnaast kan het transportrisico (van laptops en dergelijke) worden bijverzekerd.