Zakenreisverzekering

Directieleden en medewerkers die regelmatig voor het bedrijf reizen naar het buitenland maken, kunnen het reisrisico afdekken middels een zakelijke reis- en/of annuleringsverzekering. Op de privé gesloten reis- en annuleringsverzekering is er geen dekking tijdens zakenreizen. Een zakenreisverzekering kan collectief of individueel worden gesloten.

Op deze verzekering kunnen diverse rubrieken worden verzekerd. Naast de bagage zijn dat onder andere hulpverleningen, repatriëring, medische kosten, ongevallen, geld en cheques. In sommige gevallen kunnen ook de privéreizen (vakanties) van de verzekerde werknemers en hun gezinnen worden meeverzekerd. Daarnaast kan de dekking veelal worden uitgebreid met een doorlopende annuleringsdekking en zaakwaarneming. Als de zaakwaarnemer niet kan waarnemen door overlijden, ernstige ziekte of ongeval van hemzelf of zijn familielid in de eerste of tweede graad, dan geeft de zakenreisverzekering dekking voor de annuleringskosten van de reis. De naam van de zaakwaarnemer hoeft niet op het polisblad te staan.

De reisverzekering kent ook uitsluitingen. Voorkomende uitsluitingen zijn:

  • opzet;
  • onjuiste papieren (visa e.d.);
  • verplichtingen als voldoende zorg niet is nagekomen.