Gebouwenverzekering / huurdersbelang

Deze verzekering dekt de schade aan uw bedrijfsgebouw, bijgebouwen, terreinafscheidingen etc. Indien een (bedrijfs)pand wordt gehuurd of onderdeel is van een Vereniging van Eigenaren (VvE) en er zijn bouwkundige verbeteringen door u als gebruiker aangebracht, dan kunnen deze bouwkundige verbeteringen in de vorm van huurdersbelang of eigenarenbelang verzekerd worden. Hierbij zijn er in de basis een drietal mogelijke dekkingen. Dit zijn de uitgebreide, extra uitgebreide en de onheilen dekking. Bij de uitgebreide en extra uitgebreide dekking staat er in de voorwaarden precies omschreven welke voorvallen zijn verzekerd. De onheilen dekking is uitgebreider, doordat ook alle plotselinge en onverwachte gebeurtenissen zijn meeverzekerd.

Het verzekerd bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde. Dit is het bedrag dat nodig is voor herbouw van het verzekerde gebouw. Dit op dezelfde locatie en naar constructie en indeling gelijkwaardig. Het verzekerd bedrag is dus niet de aankoopprijs van een bedrijfsopstal, want daar zit de grondprijs bijvoorbeeld nog in. Het vaststellen van de herbouwwaarde is specialistenwerk.

Wij adviseren nadrukkelijk, ter voorkoming van teleurstelling bij schade, om bedrijfsopstallen te verzekeren op basis van een deskundigentaxatie. Bij schade is dan de waarde uit het taxatierapport het uitgangspunt. Een dergelijk rapport blijft 6 jaar geldig indien het verzekerd bedrag geïndexeerd wordt.