WIA aanvullingsverzekeringen

Eigenrisicodrager voor de Ziektewet

Als een werkgever werknemers heeft die ziek uit dienst zijn gegaan of binnen 28 dagen nadat zij uit dienst gingen, ziek zijn geworden, dan volgt er een Ziektewetuitkering. De werkgever kan bij de Belastingdienst aanvragen om deze uitkeringen zelf te betalen. Hij wordt dan ook zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de ZiekteWet. Daarmee is de werkgever “eigenrisicodrager voor de ZW”. Hij betaalt dan geen Ziektewetpremie meer aan het UWV.

Met de ZW-Eigenrisicodragenverzekering verzekert de werkgever zich voor de:

1) ziektewetuitkeringen die hij aan zijn (ex-)werknemers moet betalen die arbeidsongeschikt worden op of na de ingangsdatum van de verzekering inclusief de wettelijke werkgeverslasten en overlijdensuitkering.

2) dienstverlening voor ZiekteWet-eigenrisicodragen.

Eigenrisicodrager voor de WGA

Als een werkgever arbeidsongeschikte (ex-)werknemers heeft, waarbij er reeds 2 ziektejaren zijn verstreken, dan krijgen deze werknemers een zogenaamde WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). De werkgever kan bij de Belastingdienst aanvragen om deze uitkeringen de eerste tien jaar zelf te betalen. Hij wordt die tien jaar dan ook zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van zijn (ex-)werknemers. Daarmee is de werkgever dus 'eigenrisicodrager voor de WGA'. Hij betaalt geen WGA-premie meer aan het UWV.

Met de WGA-Eigenrisicodragerverzekering verzekert de werkgever zich voor:

1) de WGA-uitkeringen die hij aan zijn (ex-)werknemers moet betalen die arbeidsongeschikt worden op of na de ingangsdatum van de verzekering inclusief de wettelijke werkgeverslasten en overlijdensuitkering.

2) zijn verplichtingen voor de uitvoering van re-integratie.

WGA-Aanvullingsverzekering

Een werknemer kan langere tijd niet of minder werken. Dan komt zijn inkomen in gevaar. Het UWV bepaalt wat hij nog wel kan. En wat hij daarmee nog zou kunnen verdienen. Dit is de restverdiencapaciteit.

De hoogte van de WGA-uitkering hangt af van twee dingen: 

1) wat de werknemer verdiende voordat hij arbeidsongeschikt werd;
2) hoeveel hij nog wél kan werken.

Met de WGA-Aanvullingsverzekering verzekeren gedeeltelijk arbeidsongeschikte (ex-)werknemers met een WGA-uitkering zich voor een extra aanvulling op hun inkomen. Dit tot minimaal 70% van het inkomen tot aan het maximum dagloon.  Er zijn meerdere verzekeringsvarianten mogelijk.

WGA Excedentverzekering

Een werknemer kan langere tijd niet of minder werken. Dan komt zijn inkomen in gevaar. Het UWV bepaalt wat hij nog wel kan. En wat hij daarmee nog zou kunnen verdienen. Dit is de restverdiencapaciteit.

De hoogte van de WGA-uitkering hangt af van twee dingen:

1) wat de werknemer verdiende voordat hij arbeidsongeschikt werd; 
2) hoeveel hij nog wél kan werken.

Verdiende de werknemer voordat hij arbeidsongeschikt werd, meer dan het zogenaamde SV-loon (€ 52.766,- in 2016)? Dan krijgt hij voor het loon boven die loongrens geen uitkering van het UWV.

Met de WGA Excedentverzekering verzekert de (ex-)werknemer met een WGA-uitkering zich voor een aanvulling op het inkomen.

IVA Excedentverzekering

Een werknemer kan niet meer werken. Hij is volgens het UWV 80% of meer arbeidsongeschikt. Ook denkt het UWV niet dat hij in de komende vijf jaar weer kan gaan werken. Hij krijgt daarom een IVA-uitkering.

De hoogte van de IVA-uitkering is 75% van het salaris voordat de werknemer arbeidsongeschikt werd. Verdiende de werknemer voordat hij arbeidsongeschikt werd, meer dan de SV-loongrens (€ 52.766,- in 2016)? Dan krijgt hij voor het loon boven die loongrens geen uitkering van het UWV.

Met de IVA Excedentverzekering verzekert de (ex-)werknemer met een IVA-uitkering zich voor een aanvulling op het inkomen.

WIA bodemverzekering

Een werknemer is al langere tijd ziek. Is hij meer dan twee jaar arbeidsongeschikt? Dan komt hij in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Komt hij in de WIA, dan kan hij er flink in inkomen op achteruitgaan. Is de werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt? Dan volgt er zelfs helemaal geen uitkering meer.

Met de WIA bodemverzekering verzekert de werknemer een (vaste) aanvulling op het inkomen. Hier zijn meerdere varianten mogelijk.