Goederentransport

Elk bedrijf dat goederen koopt, verkoopt of vervoert, moet zich de vraag stellen wie het risico loopt van verlies of beschadiging tijdens het transport en het laden en lossen van de goederen. In de wet- en vervoersvoorwaarden als AVC (binnenlands vervoer) en CMR (internationaal vervoer) is vastgelegd dat de wegvervoerder aansprakelijk is voor beschadiging en/of verlies van goederen en/of schade door vervoerde goederen (opruimingskosten).

De wettelijke aansprakelijkheid is gemaximeerd tot 8,33 SDR (ca. € 7,41, januari 2014) per kilogram vervoerd goed op CMR-condities en € 3,40 per kilogram op AVC-condities. In het Burgerlijk Wetboek is een aantal gevallen opgenomen waarin de vervoerder niet aansprakelijk is, zoals bij: overmacht, normaal kwaliteitsverlies, ongedierte etc.

Een ongeval op de weg dat buiten de schuld van de vervoerder is ontstaan, waarbij de goederen grote schade oplopen, kan het ontbreken van een transportverzekering de ladingbelanghebbende duur komen te staan.

Incoterms
In het internationaal handelsverkeer zijn gestandaardiseerde leveringscondities gebruikelijk die International Commercial Terms (Incoterms©) genoemd worden. Per 1 januari 2011 zijn de Incoterms© 2010 van toepassing. Die Incoterms 2010 regelen welke partij in de koopovereenkomst het vervoer of de verzekering moet regelen, wanneer de verkoper de goederen aan de koper moet leveren en voor welke kosten elke partij verantwoordelijk is.

Dekking
Op een goederentransportpolis kunnen op eenvoudige wijze op basis van een all risk dekking of een evenementendekking de in- en uitgaande zendingen geheel of gedeeltelijk verzekerd worden. De genoemde all risk dekking is vrijwel de enige verzekeringsvorm die echt all risk dekt: de polis kent alleen de volgende uitsluitingen:

  • eigen merkelijke schuld en opzet;
  • eigen gebrek en eigen bederf;
  • oorlogs- en stakersrisico.