Bedrijfsrechtsbijstandverzekering

Veel juridische geschillen worden veroorzaakt door dat afspraken door partijen niet goed op papier zijn gezet. Denk aan de verkoopovereenkomst die niet duidelijk genoeg op papier wordt uitgewerkt. Het vergeten van toepasselijk verklaren van algemene voorwaarden of het niet goed vastleggen van afspraken met medewerkers over arbeidsvoorwaarden. Maar ook verzuimen om een passende gebruiksvergunning aan te vragen bij de gemeente kan tot juridische problemen leiden.

Verzekeraars kennen bedrijfsrechtsbijstandpolissen die dekking bieden bij geschillen vanaf een belang van veelal € 450,-. De dekkingsrubrieken kunnen vaak zelf samengesteld worden en betreffen dan:

Basis:

 • juridisch advies bij dreigend geschil;
 • verweer bij aansprakelijkheidskwesties;
 • milieuzaken;
 • aanneemovereenkomsten;
 • geschillen met klanten over geleverde goederen en diensten;
 • geschillen met leveranciers over de inkoop van goederen en diensten;
 • personeel en sociale wetgeving;
 • verhaal zaak- en personenschade;
 • koop, huur en onderhoud bedrijfsruimte;
 • geschillen met de overheid.

Optioneel:

 • bedrijfsvoertuigen;
 • verhuurd Onroerend Goed;
 • privézaken ondernemer;
 • incassoservice.

Uitsluitingen die gebruikelijk zijn:

 • natuurrampen, atoomkernreacties, molest;
 • onbevoegde bestuurder motorrijtuig of vaartuig;
 • geschillen die beoogd of zeker gevolg van nalaten of handelen verzekerde zijn;
 • opzetdelicten in een strafzaak;
 • geschillen rond borgstellingen;
 • fiscale geschillen;
 • verweer dat gedekt is op de AVB.