Collectieve ongevallenverzekering

Een collectieve ongevallenverzekering voor werknemers is heel gebruikelijk als arbeidsvoorwaarde. Soms schrijven collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) een ongevallendekking verplicht voor. De polis keert een bedrag uit bij overlijden en bij blijvende invaliditeit van de werknemer. De verzekerde bedragen kunnen vaste absolute bedragen zijn, maar vaak voorkomend is ook de variant waarbij de verzekerde bedragen gebaseerd zijn op een factor maal het brutoloon op jaarbasis van de werknemer. Bij vrijwel alle verzekeraars geldt een 24-uurs en werelddekking. De dekking is er dan zowel bij privé als zakelijke activiteiten. Er komen echter ook werktijdendekkingen voor. Bij een werktijdendekking is het ongevallenrisico dan gedekt tijdens het verrichten van werkzaamheden in opdracht van de werkgever en tijdens het rechtstreeks gaan naar deze werkzaamheden en terug naar huis.