Beroepsaansprakelijkheid

Bij een aantal beroepsbeoefenaren (zoals advocaten, accountants, apothekers, architecten, financiële dienstverleners, ingenieurs, ICT-ers, makelaars OZ, marketeers, medici, notarissen en organisatieadviseurs) kan door een fout advies, een foute beoordeling, een administratieve of organisatorische blunder de schade voor de klant of soms patiënt heel groot zijn. Benadeelden kunnen dan financiële schade lijden zonder dat er sprake is van zaak- of personenschade.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) dekt in het algemeen de zuivere vermogenschade die derden oplopen door een nalaten of handelen van verzekerde. In sommige doelgroepvoorwaarden worden specifieke evenementen benoemd als schade-oorzaak.