Milieuschade

De milieuschadeverzekering dekt de financiële gevolgen van milieuschade. De premie wordt vastgesteld aan de hand van concrete, duidelijk aanwijsbare criteria. Zoals de aard van de activiteiten, de hoeveelheid gevaarlijke stoffen en de wijze van opslag. Hoe minder risico, hoe lager de premie.

De milieuschadeverzekering geeft dekking voor:

 • saneringskosten, niet alleen op het eigen terrein, maar ook bij derden;
 • kosten van het opruimen en afvoeren van asbest;
 • onderzoekskosten;
 • bereddingskosten;
 • kosten die een gevolg zijn van sanering zoals:
  • noodzakelijke kosten om sanering uit te voeren;
  • kosten van herstel of vervangen van ondergrondse pijpen, leidingen en/of kabels die door verontreiniging beschadigd zijn;
  • herstelkosten van bestrating en beplanting die bij sanering moeten worden weggehaald;
  • bedrijfsschade als gevolg van een sanering.

In de volgende gevallen biedt de milieuschadeverzekering geen dekking:

 • luchtverontreiniging;
 • verontreiniging die al aanwezig is;
 • personenschade;
 • milieuschade veroorzaakt door opslag van gevaarlijke stoffen in ondergrondse tanks.

Voor ondergrondse tanks is een speciale tankpolis beschikbaar.