Kostbaarhedenverzekering

Deze verzekering dekt aanvullend op de inboedelverzekering schade aan bijvoorbeeld juwelen, schilderijen, verzamelingen en elektronica. De dekking is veelal uitgebreider. Op de inboedelverzekering zijn deze kostbaarheden vaak standaard gemaximeerd (bijvoorbeeld sieraden tot € 6.000,- en verzamelingen/schilderijen tot € 15.000,-).

Wij adviseren u om kostbaarheden van waarde te laten taxeren c.q. goed vast te (laten) leggen. Dit geldt overigens ook voor bijvoorbeeld sieraden die onder het standaard verzekerd bedrag van de inboedelverzekering vallen. Hiermee wordt discussie met de verzekeraar bij schade voorkomen.