Rechtsbijstandverzekering

Deze verzekering biedt juridische hulp in natura bij een gedekte gebeurtenis vanuit particuliere hoedanigheid. Indien er deskundigen c.q. specialisten moeten worden ingeschakeld (advocaten, experts, accountants) zijn die kosten (externe kosten) ook gedekt. Verder ook gerechts- en griffiekosten en kostenveroordelingen voor door een tegenpartij gemaakte kosten. Bij verschillende verzekeraars is het mogelijk om zelf de rubrieken voor de rechtsbijstandverzekering te kiezen. Dat kan variëren van alleen een verkeersdekking tot een zeer uitgebreide dekking (inclusief bijvoorbeeld arbeidsgeschillen, mediation bij echtscheiding en fiscale geschillen).