Woonhuisverzekering

Deze verzekering dekt de schade aan uw woning, bijgebouwen, terreinafscheidingen etc. Hierbij zijn er in de basis een drietal mogelijke dekkingen. Dit zijn de uitgebreide, extra uitgebreide en de onheilen dekking. Bij de uitgebreide en extra uitgebreide dekking staat er in de voorwaarden precies omschreven welke voorvallen zijn verzekerd. De onheilen dekking is uitgebreider, doordat ook alle plotselinge en onverwachte gebeurtenissen zijn meeverzekerd.