Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WEGAM/WEGAS)

Naar aanleiding van het zogenaamde ‘Arena’ arrest van de Hoge Raad uit 2001 heeft een werkgever een schadevergoedingsplicht. Deze plicht is er voor de letselschade en de gevolgschade van een werknemer, als hij/zij onder werktijd en door eigen toedoen als bestuurder van een motorrijtuig een ​ongeval krijgt. Aansprakelijkheid speelt geen rol.

De werkgever kan deze schade niet verhalen op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB), omdat schade met of door motorrijtuigen op de AVB is uitgesloten. Ook de WA-verzekering van het betrokken motorrijtuig biedt voor de schade van de bestuurder geen dekking.

Door jurisprudentie is het begrip werktijd inmiddels opgerekt tot verkeersdeelname met een motorrijtuig uitgebreid met verkeersdeelname per fiets of te voet en onder de werknemer kan ook de ingehuurde ZZP-er worden verstaan.

De volgende schades van de verzekerden als verkeersdeelnemer zijn gedekt op de WEGAS-polis voor zo ver verzekeringsdekking elders ontbreekt:

  • letselschade;
  • smartengeld;
  • inkomstenderving;
  • zaakschade van de werknemer anders dan aan een voertuig;
  • materiële schade aan het voertuig van de bezitter.