Particulier

Als particulier kunt u bij ons terecht voor het volgende:

Aangifte inkomstenbelasting
De meeste particulieren dienen jaarlijks aangifte voor de inkomstenbelasting te doen bij de belastingdienst. Wij kunnen u helpen bij het invullen van deze aangifte. Hierbij kan het volgende worden meegenomen:

 • Bepaling renteaftrek en eigenwoningschuld bij nieuwbouw;
 • Het toepassen van de bijleenregeling;
 • Jaarruimteberekeningen in verband met lijfrente aftrek;
 • Aftrekpost giften (inclusief check ANBI);
 • Resultaat uit overige werkzaamheden.

Voorlopige aanslagen
Aanvragen/wijzigen voorlopige aanslag (bijvoorbeeld in verband met aanpassing hypotheekrenteaftrek).

Toeslagen
Aanvragen of wijzigen van huur-, zorg- en/of kinderopvangtoeslag.

Overig

Verder kunt u onder andere voor de onderstaande zaken contact met ons opnemen:

 • Aangifte erfbelasting (successie);
 • Aangifte schenking;
 • Aangifte restschuldfinanciering;
 • Middeling inkomstenbelasting voor extra belastingteruggaaf;
 • Bezwaar;
 • Verzorgen administratie bewind voering.