Annuïteitenhypotheek

Bij een annuïteitenhypotheek is het bruto bedrag dat er maandelijks wordt betaald hetzelfde. Dit vaste bedrag heet een annuïteit en bestaat uit rente en aflossing. Aan het begin betaalt u veel rente en weinig aflossing en aan het eind betaalt u weinig rente en veel aflossing. Bij elkaar opgeteld is het bedrag maandelijks dus hetzelfde. Dit geldt zolang uw rentepercentage niet veranderd.

De hypotheekrente is eventueel fiscaal aftrekbaar. Het bedrag aan rente in de annuïteit wordt maandelijks minder, waardoor bij gelijkblijvende omstandigheden de renteaftrek afneemt en de netto lasten stijgen.

Belangrijke eigenschappen zijn:

  • Bruto lasten zijn maandelijks gelijk;
  • Netto lasten stijgen maandelijks;
  • Aflossingen gedurende de looptijd, waardoor de hypotheekschuld afneemt;
  • Op de einddatum is de hypotheek volledig afgelost;
  • Lagere lasten bij aanvang ten opzichte van een lineaire hypotheek;
  • Over de gehele looptijd wordt er meer rente betaald, dan bij een lineaire hypotheek.