Lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek is het bedrag dat er maandelijks aan aflossing wordt betaald hetzelfde. De te betalen rente neemt maandelijks af, doordat de schuld maandelijks lager wordt. De totale lasten voor rente en aflossing worden maandelijks minder.

De hypotheekrente is eventueel fiscaal aftrekbaar. Het bedrag aan rente wordt maandelijks minder, waardoor bij gelijkblijvende omstandigheden de renteaftrek afneemt.

Belangrijke eigenschappen zijn:

  • Bruto lasten dalen maandelijks;
  • Netto lasten dalen maandelijks;
  • Aflossingen gedurende de looptijd, waardoor de hypotheekschuld afneemt;
  • Op de einddatum is de hypotheek volledig afgelost;
  • Hogere lasten bij aanvang ten opzichte van een annuïteitenhypotheek;
  • Over de gehele looptijd wordt er minder rente betaald, dan bij een annuïteitenhypotheek.