Spaarhypotheek

Een spaarhypotheek is een hypotheek waaraan een spaarhypotheekverzekering of bankspaarrekening is gekoppeld. In die spaarverzekering of spaarrekening wordt een kapitaal opgebouwd, waarmee aan het einde van de looptijd de hypotheek in één keer kan worden afgelost. Gedurende de looptijd wordt er niet afgelost. Bij een gelijkblijvende rente, blijft de te betalen rente en de premie voor de spaarverzekering of spaarrekening gelijk. De rentevergoeding op het kapitaal in de verzekering of rekening is even hoog als de te betalen hypotheekrente.

Een spaarhypotheek kan alleen nog worden afgesloten, als u al een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), Spaarrekening Eigen Woning (SEW) of Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW) heeft.

Belangrijke eigenschappen zijn:

  • Bruto lasten zijn maandelijks gelijk;
  • Rentevergoeding op het spaarkapitaal is gelijk aan uw hypotheekrente;
  • Geen aflossingen gedurende de looptijd;
  • Op de einddatum kan de hypotheek volledig worden afgelost met het opgebouwde kapitaal;
  • Fiscaal vriendelijk sparen voor de aflossing van de hypotheek.